1. Site aidatını gecikme faizine girmeden ödeme süresi nedir?

Site aidatı her ayın ilk ve son günleri (1-30 veya 31) arasında herhangi bir gün ödenebilir. Ayrıca takip eden ayın ilk üç günü de gecikme faizi uygulanmadan ödemek mümkündür. Aidatımızı ödemek için 33 (34) gün süremiz olmasına rağmen ilgili ay içerisinde ödemenin yapılması tercih edilmelidir.

2. Niçin hem Site Aidatı hem de Kooperatif aidatı ödüyoruz?

Sitemizde 3 farklı kurum mevcuttur.

A – S.S. Sarıyer Arıköy Konut Yapı Kooperatifi

B – Arıköy Toplu Yapı Yönetimi

C – Arıköy Spor Kulübü

A – S.S. Arıköy Konut Yapı Kooperatifi ‘’ Ana Sözleşmesinde öngörülen işleri tamamlamamış ve en son konut bakımından ferdi mülkiyet tapusu vermemiş olduğu için’’ tasfiye edilememiştir.

‘’Kooperatif ortağı olsun veya olmasın yahut kooperatiften istifa etse bile, kooperatif sitesindeki hizmetlerden yararlananlar, bu hizmetler karşılığı olan aidatları ödemek zorundadırlar.’’

‘’1163 sayılı Kooperatifleri Kanunu hükümleri, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre daha özel bulunduğundan, 1163 sayılı yasa hükümleri kooperatif sitelerinde daha önce uygulanır.’’

Kooperatifimizin Genel Kurulları tarafından belirlenen aidatların kooperatif tasfiyesi tamamlanıncaya kadar ortaklar tarafından ödenmesi yasal bir sorunluluktur.

(Kooperatifin tasfiyesi ile ilgili detaylı bilgi için faaliyet raporlarına bakınız.)

B – 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereği sitemizde mevcut 1070 ortağın 1048’i tapularını almış bulunması nedeni ile Toplu Yapı Yönetimi oluşturulmuştur.

Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Yönetim Planında öngörülen işleri yapması için ihtiyaç duyduğu geliri yine Toplu Yapı Temsilciler Genel Kurulu tarafından belirlenen ve aidatlar ile karşılamaktadır.

C – Toplu Yapı Yönetiminin Hükmi şahsiyeti olmadığı için sitemize mevcut tesisleri işletmesi mümkün değildir. Tesislerimizin Kat Maliklerine hizmet verebilmesi ve sitede spor ve sosyal aktivitelerin sürdürülebilmesi için Arıköy Spor Kulübü kurulmuştur. ASK’ya sadece üye olanlar aidat ödemektedir.

3. Aidatların gecikme faizi ne kadardır? Gecikme faizleri kaldırılabilir mi?

Geciken aidatlara uygulanan faiz %5 oranındadır. Gecikme faizleri Kat Mülkiyeti Kanununa bağlı olup Yönetim Planımızda da kanunun öngördüğü şekilde yer almıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulu’nun gecikme faizlerini kaldırması veya oranını değiştirebilmesi mümkün değildir.

4. İşyeri Hekimliği ve Sağlık Kabini nasıl hizmet verecek?

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi ile ilgili 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı ‘’ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’’nun gereklerini yerine getirmek üzere Toplu yapı Yönetimi tarafından oluşturulmuş bir birimdir.

Bu birim yasa gereği münhasıran çalışanlara hizmet verecektir. Ancak görevli personelle yapılan anlaşma gereğince site sakinlerine de sınırlı hizmet verilecek, hizmetten yararlananlardan Arıköy Spor Kulübüne belirlenmiş oranlarda bağış yapmaları istenecektir.

Yasa gereği sitemizde İş Güvenliği uzmanı da istihdam edilecek, yapılmakta olan görüşmeler tamamlandığında bilgi verilecektir.

5. İSKİ, BEDAŞ ve İGDAŞ aboneliklerini nereden yaptırabiliriz?

İSKİ için Pınar mahallesindeki İSKİ Bürosuna,

İGDAŞ için Maslak İGDAŞ Şubesine,

BEDAŞ için Kalender BEDAŞ Şubesine başvuru yapabilirsiniz.

İlk kez açılış yaptıracaksanız gerekli evraklar :

Yapı ruhsatı, Tapu fotokopisi, DASK Sigortası ve İkametgah belgesidir.

Daha önce üyelik yapılmış ve kiracı olarak Arıköy’e  taşınacaksanız sadece kira kontratınız ile ilgili kuruma başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır.

6. Siteye taşındığımızı nerelere bildirmemiz gerekir?

Sitemize taşındığınızı öncelikle Ferahevler’deki Sarıyer Nüfus Müdürlüğü’ne bildirmeniz ve oraradan alacağınız evrak ile Uskumruköy muhtarlığına başvurmanız gerekmektedir.

Ayrıca Yönetimimize de bildirimde bulunmanız sizlerle daha kolay iletişime geçmemizi sağlayacak ve gönderilerin doğru adrese ulaşması sağlanmış olacaktır.

Yönetime 203 04 04 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

7. Konutumuzu sattığımızda Site Yönetimi veya Kooperatif Yönetiminde yapmamız gereken işlemler nelerdir?

Konutunuzu sattığınızda konutunuzun yeni sahibi ile birlikte Yönetim Binasına gelerek Kooperatif Ortaklar Servisinden devir işlemlerinizi yapmanız ve ayrıca hem Site hem de Kooperatif aidat borcunuzun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

8. Konutumuzu kiraya verdiğimizde Site Yönetimi’ne bildirmek gerekir mi?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. ve 51. Maddeleri uyarınca; yerleşim yeri ve adres değişikliğinin Nüfus Müdürlüklerine, bağlı bulunulan muhtarlığa ve site yönetimine bildirilmesi zorunludur.

Bildirilmemesi durumunda 390 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda 782 TL para cezası uygulanmaktadır. Ev sahiplerinden en kısa sürede kiracılarını, kira kontratı fotokopisi ile birlikte site yönetimine bildirmeleri yasa gereği rica olunur.

9. Yanmayan sokak lambalarını nereye bildirebiliriz?

Yanmayan sokak lambalarını 186 Elektrik Arıza servisine bildirmeniz gerekmektedir.

10. Site ve Kooperatif Yönetimlerinde kayıtlı bilgilerin güncellenmesini nasıl yapabiliriz?

Site Yönetimi için Sekreter’den alacağınız Bilgi Formu’nu doldurarak bilgi güncellemesini yapabilirsiniz.

Kooperatif için Ortaklar Servisinde dolduracağınız form ile bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

11. Beşiktaş-Arıköy hattındaki duraklar nerelerdir?

Beşiktaş  (Ana durak)

Zincirlikuyu (Mecidiyeköy Köprüsü altı)

Levent (Şirvan önü)

4. Levent (İzzettin Aksular Cad. kavşağı)

Maslak (İstinye Köprüsü altındaki durak)

Darüşşafaka  (İETT durağı)

Arıköy  (Ana durak)

12. Sitemizdeki sokak köpekleri barınakları nerededir?

Sitemizde iki adet barınak vardır. Birincisi eski LPG deposu olarak bilinen yerde, ikincisi ise halı sahanın 200 metre okul tarafında, tel boyundadır.

13. Sokak köpeklerini besleme noktaları var mı, nerelerdedir?

a. Gümüşsuyu Caddesindeki 150 tonluk su deposunun tel örgüsünde

b. Anafartalar İ.Ö.O ilerisindeki voleybol sahasının tel örgüsünde

c. Gümüşsuyu Caddesinin sonundaki güvenlik kulübesinden 150 mt geride yeşil alandaki sondaj kuyusunun duvarında

d. Maçka Cd. No: 45 ‘in karşısındaki trafonun arka duvarında

e. Gümüşsuyu Caddesi sonundaki basket sahasının tel örgüsünde

f. Site girişindeki çöp konteynerlerinin yan tarafında

14. Sitemizde sokak köpekleri sayıları niçin artmaktadır?

Sitemiz sokak hayvanlarının giriş çıkışını tamamen kontrol edilebilecek bir yapıya sahip değildir. Çok büyük bir alanı kapsadığından kontrol etmek çok zor. Bunun yanında sitemizde oturan hayvan sever komşularımız, diğer semtlerde ya da yollarda buldukları sahipsiz hayvanları acıyarak özel araçlarıyla getirip site içine bırakmaktadır. Site yönetimi sitemizde bulunan sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaktadır. Site yönetiminin oluşturduğu güzel koşullar da hayvan artışını etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, sahipsiz hayvan sayısı her geçen gün o kadar artmaktadır ki site yönetimi de zaman içinde bunların bakımını yapamayacak duruma gelecektir. Burada komşularımızın duyarlı olmaları çok önemlidir. Eğer komşularımız gerekli hassasiyeti göstermez iseler, zaman içinde sitemiz çok daha yoğun bir hayvan popülasyonuna sahip olacaktır. Sanırız hiçbir üyemiz bu duruma gelmemizi istemez.

15. Sokaklarda görülen köpek pislikleri için önlem alınabilir mi?

Sokaktaki köpek pisliklerini iki başlık halinde ele almak gerekir. Birincisi sahipsiz hayvanlara ait pislikler, ikincisi sahipli hayvanlara ait pislikler. Sahipsiz hayvanlara ait pislikleri halletmek çok kolaydır. Eğer komşularımız site yönetimi tarafından oluşturulan altı adet besleme noktalarının haricinde bir yerde yani kapılarının önünde köpekleri beslemez iseler, köpekler sokaklarda dolaşmayacaklar ve sadece besleme noktalarında bulunacaklar ve doğal olarak da dışkılarını oralara yapacaklardır. İkincisi ve en önemlisi sahipli köpeklerin pislikleridir. Üzülerek belirtmeliyiz ki köpek sahipleri köpeklerini dolaştırırken pislikleri koymak için poşet taşımamaktadırlar. Bu nedenle site yönetimi olarak sitemizde bir çok noktaya ücretsiz “dışkı poşeti kutuları” koyduk. Hayvan sahiplerimiz de artık bu poşetleri ümit ediyoruz kullanırlar ve sitemiz sokaklarında artık bu pislikleri görmeyiz.

Comments