Sayı: 63 12/06/2007

ARIKÖY KONUT YAPI KOPERATİFİ
ORTAKLARINA;

848 No’lu ortağımız Mehmet Reşat KÜREM 08.04.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan şerefiye bedelleri ile ilgili kararın iptali için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmış bulunmaktadır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 53/3 ve Arıköy Konut Yapı Kooperatifinin Anasözleşmesinin 38/3 maddesi gereğince ortaklarımızın bilgisine sunulur.

DURUŞMANIN YERİ ve TARİHİ
28.06.2007 günü saat 15,30
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

Comments