31.05.2009

Değerli kat malikleri,

Arıköy Spor Kulübü Derneği, Arıköy’de mevcut spor tesislerini bilinçli ve verimli olarak kullanma, çocuklara sporu sevdirme ve spor disiplinini kazandırma hedefleriyle, Prof.Dr.Sn.Ayhan Toraman’ın desteğiyle 2005 yılında kurulmuştur. Dernek, Sn. Figen Palamutçuoğulları’nın başkanlığında tamamı gönüllü çalışan 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından bugüne değin çalışmalarını sürdürmüştür.

Sosyal tesislerimizin yasal şekilde işletilebilmesini ve kat maliklerine ekonomik ve kaliteli hizmet verebilmesini sağlamak için Dernek içinde bir İktisadi İşletme kurulmuş olup tesislerimizdeki ticari faaliyetler bu şekilde sürdürülmektedir. Kafeterya ve restoran bölümündeki birçok demirbaş A.S.K. tarafından satın alınarak tesisimize kazandırılmıştır.

Kat Maliklerinin pek çoğu, derneğin asli geliri olan ve yılda bir kez ödenmesi gereken 25,-TL tutarındaki yıllık aidatını derneğe ödemediğinden dernek ciddi bir ödeme zorluğu yaşamaktadır. Hizmette süreklilik sağlanabilmesi ve hizmet kalitesini yükseltebilmesi için derneğin yaşaması, dolayısıyla desteklenmesi gereklidir.

Derneğin gelirleri; üyelik giriş ücreti, yılda bir kez ödenen yıllık aidatlar ve spor programlarından temin edilen gelirlerdir. ASKD, Arıköy’e hizmet etmek üzere tesis edilmiştir, bu nedenle tüm kat kliklerinin derneğe üye olmaları hedeflenmektedir. Dernek tümüyle Arıköy’lü (asil üye olan) kat maliklerinin yönetiminde ve denetimindedir. Üyeliğe teşvik etmek için, Derneğe giriş esnasında bir defaya mahsus olarak alınan giriş ücreti 50 TL, yıllık aidat ise 25 TL olarak sembolik miktarda belirlenmiştir. Arıköy Sosyal ve Spor Tesisleri  ile havuzlarından yararlanmak isteyen üyelerimiz ve aile fertleri, A.S.K. akıllı kartlarını sisteme tanıttıktan sonra tesise girebilmektedirler. Ayrıca bu akıllı kartlar ile tesislerimizde nakit para kullanımı kaldırılmıştır. Tesislerimize giriş-çıkış kayıt ve denetimleri bu kartlar sayesinde yapılabilmektedir.

2009 yılı Arıköy Site Genel Kurul toplantısında, kat maliki ve eşinin havuzlardan katkı payı ödemeden yararlanması kararı alınmıştır.

Yönetim kurulumuz, A.S.K. üyelerine ve aile fertlerine tüm etkinliklerde % 20 indirim sağlanmasına, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı kat maliki ve eşinin bedelsiz havuz hakkını kullanabilmesi için Kat Malikinin Arıköy Spor Kulübüne üye olmasını ve tesisten yararlananların derneğe 25,-TL tutarındaki yıllık aidatını ödemesi gerektiğini karara bağlamıştır.

Kat maliklerimizin yaz sezonunu sağlıklı ve mutlu geçirmelerini dileriz.

ARIKOY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

Comments