Değerli Kat Maliki ,

Son zamanlarda bölgemizde de artış gösteren, dolayısıyla sitemizde de meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı bölgesel, site ve kat maliki olarak bir kısım önlemlerin alınması gerekmektedir.
1.Bölgesel önlemler (yerel güvenlik güçleri ve siteler)

2.Site olarak alınacak önlemler, (Personel, teknolojik önlemler vb.)

3.Bireysel (kat maliki) olarak alınacak önlemler

Üç ana kategoride düşünülen bu caydırıcı önlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

1.Bölgesel Önlemler:
Bilindiği üzere bölgemiz Jandarma sorumluluk alanındadır. Yaklaşık bir aydır Jandarma Alay Komutanlığının öncülüğünde Demirciköy, Zekeriyaköy, Kilyos, Uskumruköy, Gümüşdere ve Kısırkaya Muhtarlıkları ile bu yörede bulunan 30’a yakın site temsilcileriyle toplantılar yapılmaktadır. Sitemizi temsilen güvenlik Müdürümüzün katıldığı bu toplantılar sonuç aşamasına gelmiştir.
Öncelikle bölgemize girişlerin yoğunlaştığı Kilyos kavşağı ve Demirciköy Sapağına MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) düşünülmüş ve bu sistemin bedelinin yöredeki sitelerin katılımıyla karşılanması söz konusu olmuştur.
Sitemiz de bu konuda gereken katkıyı sağlayacaktır. Bu sistem sayesinde bölgemize giren her araç görüntülü olarak kayıt altına alınmış olacaktır.

2.Site Olarak Alınacak Önlemler:
Bilindiği üzere sitemiz yaklaşık 5 km sınır çevresi olan ve oldukça engebeli sayılabilecek bir konuma sahiptir. Ormanla sınır olan bölgemizde, yaklaşık 1,5 km.lik sınır, duvar ve tel çitle çevrilmiş durumdadır. Ancak gerek arazi yapısından kaynaklanan engeller ve gerekse devam eden mahkemeler nedeniyle taş veya perde beton duvar gibi kalıcı önlemler alınamayan 500 metre kadar sınırımız-mevcuttur. Son Site Temsilciler Kurulu Toplantısında ilave güvenlik yatırımları için istenen bütçe onay görmediği halde, sitemiz sınır boylarında görülen bazı eksiklikler ve çitlerdeki yıpranmalar Kooperatifimizin katkılarıyla onarılmış ve güçlendirilmiştir. Sitemizin mali imkânlarının elverdiği ölçüde teknoloji yoğunluklu önlemler de uygulanacaktır. Gece vardiyası yeni eleman alımıyla arttırılmıştır.

3.Bireysel (Kat Maliki) Olarak Alınacak Önlemler:
Güvenlik kavramı içinde en etkin ve önemli görevin bireysel olarak alınacak önlemlere düştüğü gözden uzak tutulmamalıdır.
Son zamanlarda görülen hırsızlık olaylarında kişisel ihmal ve bazı basit/ucuz önlemlerin alınmamasının yanında, bazı konut sahiplerinin hem kendi güvenliğini ve hem de toplumun/sitenin güvenliğini gözetmeden sorumsuz davranış ve uygulamalarının rolünün büyük olduğu anlaşılmıştır.

Örneğin 575 no.lu parseldeki bazı kat maliklerinin, sitenin güvenliğinde zafiyete neden olacak şekilde, tel çitleri keserek orman arazisine kontrolsüzce kapı açtıkları görülmüş, son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarında hırsızların bu zayıf noktalardan rahatça site içerisine girip çıktıkları anlaşılmıştır. Bu durum insan gücü ile gece karanlığında site çevresinin kontrol altında tutulmasını imkânsız kılmaktadır. Bu adadaki orman arazisine açılmış kapılar süratle kapatılarak eski haline getirilmelidir. Bu konuda uyarı yazıları ilgili kat maliklerine gönderilmiştir.
611, 573 ve 575 no.lu parseldeki tüm konutların, 574, 576, 577 ve 578 parseldeki orman ve maden sahasına bakan konutların bahçelerine harekete duyarlı spot aydınlatma armatürleri taktırmaları bu bölgelerden girişi zorlaştıracağı düşünülmektedir.
Hırsızlık amacıyla, basit aletler kullanılarak PVC kapı ve pencereler deforme edilmek suretiyle girildiği tespit edildiğinden; öncelikle bu pencere ve kapılara içten ucuz ve pratik kilitler monte edilerek bu zayıf noktalardan girişler engellenmelidir.
Konutlarda çalıştırılan kişilere ait güvenlik bilgileri güvenlik birimimize iletilmelidir, gece ya da gündüz çevrenizde gördüğünüz şüpheli kişileri anında güvenliğe bildiriniz,
Yüzde yüz güvenlik sağlamanın zor olacağı bilinse de her birey ve kurumun üzerine düşen görevi sorumluluk duygusu ile yapması halinde ortak çabalar mutlaka sonuç verecektir.

Saygılarımızla
Arıköy Toplu Yapı Yönetimi

Comments