Değerli Ada Yöneticileri,

11.Mayıs.2007
ASY GENEL Kurul Çağrısı
Arıköy Site Yönetimi Ortaklar Kurulu olağan genel kurul toplantısı 27 Mayıs 2007, Pazar günü saat 14:00’de Arıköy Sosyal Tesis Konferans salonunda yapılacaktır.

Bu Toplantıda Çoğunluk Temin edilemediği taktirde aynı gündemi görüşmek üzere 3 Haziran 2007 tarihinde aynı saat ve aynı adreste toplantı tekrarlanacaktır.
Saygılarımızla,

Arıköy Site Yönetim Kurulu adına,
Veysi Nurbaki

TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Yoklama ve Açılış
2. Saygı Duruşu
3. Başkanlık Divanının seçilmesi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
4. Arıköy Site Yönetim Kurulu 2006 yılı Faaliyet Raporunun okunması
5. Arıköy Site Yönetim Kurulu 2006 yılı gelir-gider Hesaplarının okunması
6. Arıköy Site Yönetimi Denetim Kurulu 2006 yılı Faaliyet Raporunun okunması
7. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması
8. Yeni Dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
9. 2007 yılı tahmini gelir-gider hesabı ile çalışma programının görüşülmesi
10. Aidatların belirlenmesi
11. 2007 yılı gecikme faizlerinin belirlenmesi
12. Dilek ve temenniler
13. Kapanış

Not: Tüm parsel yöneticilerinin toplantıya katılmaları ve çoğunluğun ilk toplantıda sağlanabilmesi için özen gösterilmesini rica ederiz.

Comments