ARIKÖY SİTE YÖNETİMİ

Sayı: 5

11. Ocak 2008

Sayın Kat Malikleri,

Arıköy Site Yönetimi Ortaklar Kurulu 27 Ocak 2008 Pazar günü saat 14.00de Arıköy Sosyal Tesis konferans salonunda 5711 sayılı kanunun geçici 3. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapacaktır.

Bu toplantıda Arıköy Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurulu tarafından 2000 yılında onaylanmış bulunan ARIKÖY SİTESİ YÖNETİM PLANI görüşülerek 5711 sayılı kanuna uyarlanacaktır.

ARIKÖY için hayati önem taşıyan ve sitemizin yönetim kurallarını belirleyen bu planın ileride yeniden değiştirilmesi nerede ise imkânsızdır.
Zira kanun gereği bu plan ancak kat maliklerinin 4/5 inin onayı ile değiştirebilmekte, bizim gibi 1070 kat maliki bulunan bir sitede bu oranın yakalanması ise nerdeyse imkânsız olmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununu değiştiren 5711 sayılı kanun bir defaya mahsus olmak üzere bu yetkiyi halen mevcut Site Yönetimi Ortaklar Kurulu’na vermiştir. Yönetim planında bu aşamada herhangi bir değişiklik yapılması ve yeni yasaya uyarlamaların yapılması için mevcut Kat Malikleri Kurulu’nun salt çoğunluğu yeterlidir.

Kat maliklerimizin Arıköy web sitesinden (arikoy.com.tr) eski ve yeni yönetim planlarımızı inceleyerek, yapılmasında veya değiştirilmesinde site için fayda gördükleri hususları ada temsilcilerine veya doğrudan site yönetimine yazılı olarak iletmelerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu adına Başkan

Prof. Dr. Ayhan Toraman

Comments