ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
GÜMÜŞDERE-USKUMRUKÖY-SARIYER-İSTANBUL TEL:203 04 04 FAX:203 04 11

Sayı : 17
07.04.2008

Değerli kat malikleri ;

Arıköy Toplu Yapı Yönetimi 2007 yılı Kat malikleri Temsilciler genel kurulu toplantısı 06.04.2008 Pazar günü saat 14:00 de sosyal tesislerimizin konferans salonunda, Arıköy Toplu Yapı Yönetimi yönetim planı gereği 118 temsilciden 98 kişinin hazirun cetvelini imzalamak suretiyle hazır olduğu ve 920 kat maliki temsil edilerek yapılmıştır.

Olağan genel kurul da yönetim kurulunun 2007 yılı faaliyetleri gelir – gider hesapları denetim kurulu raporları, Arıköy yönetim talimatı görüşülmüş 4 karşı oya karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yeni Arıköy Toplu Yapı Yönetim ve Denetim kurulları seçimleri yapılmış iki yıl süre ile;

Arıköy Toplu Yapı yönetim kurulu asıl üyeliklerine;

Ufuk YALÇIN

Nesrin ÇELİK

Şadi YANIK

M.Kürşad ERDEM

Figen PALAMUTÇUOĞULLARI

Murat ULUTUNCEL

Celal YEGEK

Arıköy Toplu Yapı yönetim kurulu yedek üyeliklerine;

Prof. Dr. Bülent CANBAZ

Prof. Dr. Ece Olcay GÜNEŞ

Murteza İMER

Tahsin ÇİLİNGİROĞLU

Nermin GÖNÜLEREN

Cemal ÜLGER

Güven SAĞOL

Arıköy Toplu Yapı Denetim kurulu asıl üyeliklerine;

Mehmet GÜVEN

Haluk ÖZAĞAÇ

Rıfat DENİZ

Arıköy Toplu Yapı Denetim kurulu YEDEK üyeliklerine;

Bülent BAŞBUĞ

Özgür YAMAN

K.Sönmez TAMER

seçilmişlerdir.

Arıköy Toplu Yapı Yönetim kurulu yaptığı ilk toplantı da yönetim planının 77. maddesi gereğince site yürütme kurulu başkanı ve üyelerini seçmiştir. Buna göre;

Ufuk YALÇIN : Yürütme kurulu başkanlığına,

Nesrin ÇELİK : Başkan yardımcılığına,

Şadi YANIK : Sayman üye.

olarak görevlendirilmiş, yönetim planının 76. maddesindeki görevleri ve yönetim kurulunun almış olduğu kararları yürütmekle görevlendirilmişlerdir.

Değerli kat malikleri;

Arıköy Toplu Yapı Temsilciler kurulunda 2008 yılı tahmini gelir-gider hesabıyla çalışma programı görüşülmüş yönetim planımızın 80. maddesi gereğince hazırlanan ve tüm detayı kat maliklerine sunulan işletme projesi kabul edilmiştir.

Arıköy Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından kabul edilen işletme projesine göre,

AYLIK AVANS 120 YTL

2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, 70 YTL/AYLIK

2008 yılı 4 aylık fark 50×4 = 200/8 Ay=25 YTL

2008 yılı Mayıs-Aralık arası Aralık dahil 120 YTL+25YTL = 145 YTL/AYLIK

olarak belirlenmiş ve kabul edilmiştir.

Bu avanslar her ayın 1’i ile 30’u arasında,

Garanti Bankası Zekeriyaköy Şubesi

Şube Kodu : 549

Hesap No : 6299989

Akbank Sarıyer Şubesi

Şube Kodu : 038

Hesap No :70224

No.lu hesaplara yatırılacaktır. Havale masrafı ödenmeyecektir.

Saygılarımızla

Şadi YANIK Nesrin ÇELİK Ufuk YALÇIN

Sayman Üye Başkan Yardımcısı Yürütme Kurulu Başkanı

Comments