Sayın Arıköy’lüler

Önümüzde ki günlerde yapılacak olan parsel temsilcisi seçimlerine katılımın önemi ortadadır. Parsel temsilcisi seçimlerinde olası her iki toplantı için de salt çoğunluk aranmaktadır. Parsel temsilcisi seçemeyen parseller için, Yerel Mahkemeler bedeli söz konusu parselde oturan kat maliklerinden karşılanmak üzere dışarıdan dahi temsilci atayabilme yetkisine sahiptir.

Lütfen toplantılara katılmaya özen gösterelim.

Aşağıda hangi parsellerin hangi gün ve saatlerde Arıköy Sosyal Tesislerinde toplantı yapacağını gösterir tablo verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Arıköy Toplu Yapı Yönetimi

PARSEL TOPLANTILARI SAAT VE TARİHLERİ

Comments