Sayın Site Sakinleri,

Yapılan faaliyetlerle ilgili olarak bazı konularda siz sayın site sakinlerimizi bilgilendirmek maksadı ile aşağıda programda belirtilen toplantılar düzenlenmiştir. Yaşadığımız sitemizi bizlere layık halde bulundurmak çabasından hareket ederek, daha güzele, daha iyiye, daha huzurlu, daha keyifli duruma getirebilmek için toplantılara katılmanızı önemle rica ederiz.

Toplantı Yeri : Konferans Salonu, Arıtepe Sosyal Tesisleri

17 Kasım 2012, Cumartesi / Saat 11.00

573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585 no.lu parsel sakinleri

17 Kasım 2012, Cumartesi / Saat 14.00

586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 no.lu parsel sakinleri

18 Kasım 2012, Pazar / Saat 11.00

601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616 no.lu parsel sakinleri

18 Kasım 2012, Pazar / saat 14.00

617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 635, 636, 637 no.lu parsel sakinleri

Comments