YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Başkan: Prof. Dr. Ayhan TORAMAN

Başkan Yrd.: Salih Murat ULUTUNÇEL

Sayman: Tayfun SÖZER

Üye: Huriser Sündüs KÖKSAL

Üye: Mustafa Oktay AKSU

Üye: Ece Olcay GÜNEŞ

Üye: Müştak Erhan YALÇIN

DENETLEME KURULU

Mehmet GÜVEN

Haluk ÖZAĞAÇ

Rıfat DENİZ

Comments