YONETIM KURULU

Baskan : Dilvin CiNAR

Baskan Yrd. :Fatma Dilek GULTEKiN

Sayman : Metin KARAASLAN

Uye :Hakan KARACIGAN

Uye :Ilhami OZTURK

Uye :Ozgur NOYAN

Uye : Sevgi DOGAN

DENETIM KURULU

Celal YEGEK

Cemal ULGER

Ali Ercumend ONUR

29.05.2008

Sayı:32

Değerli Arıköylüler,

Sosyal tesislerimizin yıllık kulanım programı aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Bu program üyeliğin başladığı tarihten itibaren 12 ay olarak belirlenmiştir.

Hepsini oku

 

 

ARIKÖY SİTE YÖNETİMİ

Sayı: 5

11. Ocak 2008

Sayın Kat Malikleri,

Arıköy Site Yönetimi Ortaklar Kurulu 27 Ocak 2008 Pazar günü saat 14.00de Arıköy Sosyal Tesis konferans salonunda 5711 sayılı kanunun geçici 3. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Hepsini oku

ARIKÖY SİTE YÖNETİMİ

Sayı:3

07 Ocak 2008

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sayın Parsel Yöneticisi,

Arıköy Site Yönetimi Ortaklar Kurulu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Ocak 2008 Pazar günü saat 14,00’de Arıköy Sosyal Tesis konferans salonunda yapılacaktır. Hepsini oku

1 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

5 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

7 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

11 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

13 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

17 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

29 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

30 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

32 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

39 Numaralı Yönetim Kurulu Mektubu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Ayhan TORAMAN

2. Başkan Prof. Dr. Melike ALTAN

Sayman Y. Doç. Dr. M. Uğur MÜNGEN

Üye Prof.Dr. Erkin NASUF

Üye Prof. Dr. Bülent CANBAZ

Üye Doç.Dr. Cengiz GÜNGÖR

Yazman Faika GÜLBAY

Denetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ertuğrul TOKDEMİR

Prof. Dr. Mehmet BOLAK

Yük. Müh. Dr. Fuat BEYAZIT

KONU

Madde 1:İşbu Yönetim Talimatı’nın konusu, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru Köyü, Kanlı Bostan mevkiinde kâin 12 pafta ve 64 adet parselde yer alan taşınmazlar üzerinde ve belediye tarafından onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre yapılmış 1122 konut ünitesi, ticari ve sosyal donatı alan ve üniteleri, altyapı tesisleri, ortak yerleşim yerleri, ortak kullanma alanları, sosyal tesisleri ile yapılmış bulunan ARIKÖY Toplu Yapısı’nın Arıköy Toplu Yapı Yönetim Planı’na göre kurulacak, 64 adet parsel’e ait kat mülkiyeti ilişkisinin ve yönetiminin düzenlenmesidir.

Hepsini oku