TOPLU KONUT KANUNU (1)
Kanun Numarası : 2985
Kabul Tarihi : 2/3/1984
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/3/1984
Sayfa: 18344
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 53

* * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Hepsini oku