ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

GENEL ESASLAR

KONU

Madde 1:İşbu Yönetim Planı’nın konusu, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru köyü Kanlı bostan mevkiinde kâin 12 pafta ve 64 adet parselde yer alan taşınmazlar üzerinde ve belediye tarafından onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre yapılmış konut üniteleri, ticari ve sosyal donatı alan ve üniteleri, altyapı tesisleri, ortak yerleşim yerleri, ortak kullanma alanları, sosyal tesis ve hizmetler ile bağlantılı 1122 konut ve parsellerde yapılmış bulunan ARIKÖY Toplu Yapısı’nın bu Yönetim Planı’na göre kurulacak, 64 parsel’e ait kat mülkiyeti ilişkisinin ve yönetiminin düzenlenmesidir.

Hepsini oku