KONU

Madde 1:İşbu Yönetim Talimatı’nın konusu, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru Köyü, Kanlı Bostan mevkiinde kâin 12 pafta ve 64 adet parselde yer alan taşınmazlar üzerinde ve belediye tarafından onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre yapılmış 1122 konut ünitesi, ticari ve sosyal donatı alan ve üniteleri, altyapı tesisleri, ortak yerleşim yerleri, ortak kullanma alanları, sosyal tesisleri ile yapılmış bulunan ARIKÖY Toplu Yapısı’nın Arıköy Toplu Yapı Yönetim Planı’na göre kurulacak, 64 adet parsel’e ait kat mülkiyeti ilişkisinin ve yönetiminin düzenlenmesidir.

Hepsini oku