Değerli Arıköylüler,

Hava şartlarının uygun olmaması, ulaşımda yaşanan zorluklar sebebiyle 18 Ocak 2008 Pazartesi günü servis hizmetleri verilemeyecek ve Toplu Yapı Yönetimi ile Kooperatif çalışanları bir gün idari izinli sayılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Arıköy Toplu Yapı Yönetimi