Yeni Kat Mülkiyeti Yasa Metni
Kat Mülkiyeti Kanunu Değişti Hepsini oku

A) ARIKÖY KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİ

KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

B) KANUNLAR

1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

2. 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu

3. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu

C) YENİ KAT MÜLKİYETİ KANUNU

TOPLU KONUT KANUNU (1)
Kanun Numarası : 2985
Kabul Tarihi : 2/3/1984
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/3/1984
Sayfa: 18344
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 53

* * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Hepsini oku

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU

Kabul Numarası : 1163
Kabul Tarihi : 24/4/1969
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 10/5/1969 Sayı: 13195
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 1955

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. Hepsini oku

KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2932 Hepsini oku