Hepsini oku

Sayın Arıköylüler

Pazar günü yapılacak Ada Yöneticileri toplantısında tartışılacak olan taslak “Arıköy’de Evcil Hayvan Barındırma Kural Ve Esasları” ekte bilgilerinize sunulur. Yorum ve önerilerinizi ada temsilcileriniz vasıtası ile toplantıda tartışmaya açabilirsiniz.

Arıköy Site Yönetimi Hepsini oku