S. S. SARIYER ARIKÖY KONUT YAPI KOOPERATİFİ

PK.11 SARIYER / İSTANBUL TEL: 0212 / 203 04 04 (8HAT) FAX: 203 04 11 TİC.SİC.NO:128202 / 75448

Sayı: 64
18.06.2007

Değerli Ortağımız,
08.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda alınan 15 no’lu karar gereği Anasözleşmemizin 61. maddesi uygulama çalışmaları başlatılmış, kesin maliyetlerin hesaplanması çalışmaları sonuçlandırılmıştır.

İki ay gibi kısa bir sürede, 1984 yılından bu güne kadar yapılan tüm taşeron ödemeleri ve ortaklarımızın 2006 yılı sonuna kadar yaptığınız ödemeler belirlenmiş, hesabınız taahhütlü mektup ile tarafınıza iletilmiştir.

Size iletilen bu ödeme planını incelemeniz, bir yanlışlık var ise, elinizdeki belgeler ile birlikte bir ay içerisinde muhasebemize başvurmanız gerekmektedir. İtiraz edilmeyen ödemeler kesinleşmiş olacak ve tüm hesaplar buna göre sonuçlandırılacaktır.

Bu süre sonunda yapılacak itirazların dikkate alınması mümkün değildir.

2006 yılı Faaliyet Raporumuzun 55. sayfasında özeti verilen bina tiplere göre farklılaştırılmış maliyetler esas alınarak hesaplar yapılacak, şerefiye bedelleri Genel Kurulul’un almış olduğu karar doğrultusunda ödenecektir.

Şerefiye bedelleri ile ilgili Genel Kurul kararının iptali için 848 Nolu ortağımız Sayın Mehmet Reşat KÜREM İstanbul 3.Ticaret Mahkemesinde dava açmış bulunmaktadır. Ancak, kesin maliyet hesaplarının daha da geciktirilmesinin kooperatifimize vereceği zararı dikkate alan yönetimimiz alınan kararları uygulamakta bir sakınca görmemektedir.

Değerli Ortaklarımız,
Arıköy’de yaşam giderek canlanmakta, her geçen gün konutlarını yaparak sitede sürekli yaşamaya başlayan kat maliklerimizin katkıları ile siteye yeni güzellikler eklenmektedir.

Özellikle Şok Marketin açılmış olması, yürüyüş parkurunun ve açık hava spor tesislerimizin devreye sokulması yaşamımıza yeni ve güzel renkler katmaktadır.

Sitemizde çözüm bekleyen önemli iki sorunumuz bulunmaktadır.

Bu sorunlardan biri sitede mevcut “Evcil Hayvan”ların bakım ve yaşama koşullarının kurallara bağlanmamış olması, diğeri de bakımsız, doğanın tahribine terk edilmiş konutların bulunmasıdır.

Sitede mevcut kedi-köpek ve benzeri hayvanların site sakinlerinin huzurunu kaçırmayacak şekilde yaşamasını sağlamak için, 5199 sayılı kanun ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Hayvanların Korunmasına dair Uygulama Yönetmeliği” dikkate alınarak Arıköy Site Yönetimi Planının 37/A maddesi uyarınca bir “Arıköy’de Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları” hazırlanmış, Kat Malikleri kurulunun onayına sunulduktan sonra uygulanmasına başlanacaktır. Bir grup gönüllü ortağımızın da katkıları ile hazırlanan bu yönetmeliğin tarafsız ve kesin şekilde uygulanması sitede mevcut huzursuzluğa son vereceği kanısındayız.

Diğer önemli ve çözülmesi gerekli sorun, doğanın tahribine terk edilen konutlardır.

Yönetim olarak bu sorunu bir an önce ve kesin şekilde çözmekte kararlıyız.

17.05.1998 tarihli Genel Kurul’da kabul edilen karar yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince ortaklarımızın “Kur’a çekimini takiben iki yıl içinde konutlarını bitirilmesi” kararlaştırılmıştır.

21.09.1998 de kur’a çekilip konutları ortaklara dağıtılmış, ortaklarımızın büyük bir bölümü aradan geçen 9 yıla yakın bir süreye rağmen bu sorumluluklarını yerine getirmemiş, getirme gereği de görmemiştir.

Yönetim olarak yıllar önce 8 adet örnek konut yapılmış, bu konutlardan hangileri istenirse o şekli ile, kooperatif tarafından yapılması teklif edilmişti. Ancak ortaklarımız genel kurul’da evlerini ve bahçelerini kendileri yapma kararı almışlardı.

Geçen dokuz yılda önce kat irtifakı tapuları, daha sonra da kat mülkiyet tapularını veren kooperatifin ortaklar üzerinde bir yaptırımı olmadığı için sitemiz bakımsız kalmış, birkaç ortağımız siteyi elde edecekleri rantlar için insafsızca bakımsız bırakmışlardır.

Geçen yıl site yönetimine geçmemizin temel nedeni bu gidişe bir son vermek idi. Ancak seçilen kurul bu dileğimize gerekli ilgiyi görmedi. Ancak bu yıl Site Yönetimini devralan yönetim kurulumuz bu konuda radikal çözümler üretmek, yasaları devreye sokmakta kararlıdır.

En yakın tarihte konutlarını doğanın tahribine terk eden, sitede yaşayanları olumsuz etkileyen, çevre kirliliğine neden olan konutlar teker teker saptanacak, Ceza Kanunu ile İmar Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda kararlar alıp, Türk Medeni Kanununun 661. Madde’si ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18 ve 19 maddeleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Arıköy Yönetim Planının yönetime verdiği yetkilerle,
a-) Yıllardan beri hiçbir bakım ve onarım yapılmadığı için harabe durumda olan,
b-) Bakım yapılmadığı için etrafa koku, toz, böcek yayan ve görüntü kirliliği oluşturarak komşu malikleri mağdur eden,
c-) Her taraf açık olan binaların fare ve haşere yuvası haline gelip, sakinlerin sağlığını tehdit eden,
d-) Gerekli su giderleri ve izolasyonları yapılmadığı, çevre düzenlemesi olmadığı için bitişik konuta su sızdıran, nem ve rutubet kaynağı olan,
e-) Site de kötü niyetli kişilerin gizlenmesine veya komşu binaya hırsız girmesine olanak hazırlayan,
f-) Hızsızlara saklanma ve barınma olanağı sağlayarak sitenin güvenliğini tehdit eden,
e-) Sitede oturanların sayısını azaltarak altyapı hizmetlerinin yeterli kapasite ile çalışmasını engelleyen,
h-) Sürekli inşaat sahası izlenimi veren ve gürültü yaratarak komşularını rahatsız eden,
ı-) Komşulara karşı hükümlülüklerini yerine getirmeyen, zarar veren ve siteyi yıllar boyu yaşanmaz bir belde olarak bırakmaya kararlı olan.
Ortaklar için tüm yasal haklarımız aranacak, gerekirse, bahçeler ve dış görünüm, boya, badana, kapı pencere onarımları Site Yönetimi tarafından yapılacak, bedeli konut sahiplerinden alınacaktır.

Bu konuda çalışmalarımız sonuçlanmak üzeredir.

Yakında kat malikleri Genel Kurul toplantısı yapılarak, alınan kararlar ve uygulama koşulları belirlenerek, konutlarını bu güne kadar yapmayan ortaklarımıza konutlarını yapmaları için son kez çağrıda bulunulacaktır.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu Adına Başkan
Prof. Dr. Ayhan TORAMAN

Comments