Değerli Arıköy’lüler,

Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Genel Kurul toplantısı 17.04.2010 Cumartesi günü saat 13:00’da Arıtepe Konferans Salonunda yapılmıştır. 

Yeni dönem yönetim kurulu için aşağıdaki 1 ve 2 nolu listelerde yer alan adaylar yer almışlardır.

1.Liste Yönetim Kurulu asıl üye listesi ;Cengiz Buyurgan,Mehmet Gürdal, Şadi Yanık , Mazlum Kutlar,Lütfiye Yiğit , Şenol Buğra , Semra Gümrükçüoğlu

Yönetim Kurulu yedek üye listesi; Rüstem Arslan ,Çağatay Öztürk, Turan Erdem, Sedat Tuna , Ömer Ayen, Nermin Gönüleren, Ali Kapucu

2.Liste Yönetim Kurulu asıl üye listesi ; Aşkın Şenel ,Celal Yegek ,Figen Palamutçuoğulları,Haydar Aksoy, M.Oktay Aksu, Murat Ulutunçel , Sami Görey 

Yönetim Kurulu yedek üye listesi ; Mesude Demirağ , Reşat Turgay,Cihat Taştaban,Mustafa Türkgeldi,Kamil Şahin ,Faika Gülbay,M. Levent Aşiray .

Denetim Kurulu Asıl liste ; Haluk Özağaç, Rıfat Deniz , Mehmet Güven .

Denetim Kurulu yedek Liste ; Ece Olcay Güneş ,Nuray Maşlak, Aydın Ormancı.

Yapılan seçimler sonucunda 1. Listede yer alan yönetim kurulu adayları iki yıl için Arıköy Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyeliklerine 2. Listede yer alan denetim kurulu adayları ise iki yıl için Arıköy Toplu Yapı Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmiştir.

Yönetim Kurulunun 18.04.2010 tarihinde yaptığı ilk toplantıda Arıköy Toplu Yapı Yürütme Kurulunu seçmiş Aziz Şadi Yanık Başkan, Mehmet Gürdal Başkan Yardımcısı, Cengiz Buyurgan Sayman Üye olarak görevlendirilmiştir. Toplu Yapı Yürütme Kurulu Arıköy toplu Yapı Yönetim Planı’nın 75. Maddesindeki görevleri ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları uygulamakla görevlendirilmiştir.

Arıköy Toplu Yapı Yönetim Planı gereği İcra Kurulu;

a) Toplu Yapı bilimum resmi daireler, kat malikleri ve üçüncü şahıslara karşı temsile ve ilzama, Toplu Yapı adına imza atmaya,

b) Banka, resmi daireler, kat malikleri ve üçüncü şahıslardan, toplu yapı adına para tahsil etmeye ve ödemeye,

c) Adli ve idari merciler nezdinde hertürlü girişimde bulunmaya, dava açmaya, davadan vazgeçmeye, sulh olmaya,

d) başkalarını hertürlü yetkide tevkile veya vekaletten azle,

e ) İl ve İlçe İmar Müdürlükleri ile belediyelerde ve vergi dairelerinde temsile, Arıköy Toplu Yapı Yönetimini taahhüt altına sokmaya ve ilzam edilecek her türlü mukavele, makbuz, evrak ve çek imzalamaya,

f) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun gerektirdiği Yönetim Planı ve eski olan Yönetim Talimatını uygulamaya amaçların gerçekleştirilmesi için hertürlü bankacılık işlemi yapmaya görevlidir.

Comments