Değerli Üyeler,

8.Haziran.2007 tarihli e-postamızda yer alan listedeki kişilerin tamamının dosyasında sadece ASK Üyelik başvuru formları ile ödeme kayıtları mevcuttur. Derneğimizde gerek üye kayıtları gerekse diğer tüm değerli evraklar son derece titiz biçimde dosyalanmakta ve saklanmaktadır, dolayısıyla duyurumuzda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmamaktadır.

Türkçe karakterlerin düzgün okunamaması vs. gibi nedenlerle listeyi sağlıklı bir şekilde göremeyen üyelerin 11.Haziran Pazartesi gününden itibaren Sosyal Tesiste ASK personeliyle iletişim kurmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

ASK

Comments