ARIKÖY SİTE YÖNETİMİ
GÜMÜŞDERE-USKUMRUKÖY-SARIYER-İSTANBUL TEL:203 04 04 FAX:203 04 11

Sayı: 11
04.06.2007

GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN 2007 YILI İŞLETME PROJESİ
ARIKÖY SİTE YÖNETİMİ 01.01.2007 – 31.12.2007 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK TAHMİNİ BÜTÇE

GELİRLER GİDERLER
AİDAT GELİRLERİ 1.027.200,00 PERSONEL GİDERLERİ 700.000,00
BRÜT ÜCRETLER 480.000,00
130*2*1070= 278.200,00 SSK İŞVEREN PAYI 110.000,00
70*7*1070= 524.300,00 İŞVEREN HİSSESİ 10.000,00
70*3*1070= 224.700,00 PERSONEL SOSYAL GİDER 10.000,00
SOSYAL TESİS GELİRLERİ 100.000,00 KIDEM TAZ. KARŞILIĞI 20.000,00
DÜKKAN KİRA GELİRLERÝ 145.000,00 PERSONEL YEMEK GİD. 70.000,00
DİĞER GELİRLER 27.800,00 TELEFON GİDERLERİ 15.000,00
SERVİS GELİRİ 100.000,00 ELEKTRİK GİDERİ 55.000,00
DOĞALGAZ GİDERİ 70.000,00
İSKİ SU GİDERLERİ 40.000,00
PTT GİD. 10.000,00
YEŞİL ALAN BAKIM GİD. 150.000,00
GENEL TEMİZLİK GİD. 75.000,00
ÇEVRE İLAÇLAMA 20.000,00
GENEL TAMİR BAKIM 30.000,00
ŞEHİR İÇİ YOL GİD. 10.000,00
ARAÇ YAKIT GİD. 40.000,00
ARAÇ TAMİR BAKIM 10.000,00
BİLGİ İŞLEM GİD. 5.000,00
KIRTASİYE GİDERİ 15.000,00
SOSYAL ETKİNLİK GİD. 20.000,00
İŞYERİ HEKİMLİĞİ 15.000,00
AVUKAT GİDERLERİ 10.000,00
DİĞER GİDERLER 10.000,00
SERVİS GİDERLERİ 100.000,00
TOPLAM 1.400.000,00 TOPLAM 1.400.000,00

Bu açıklamaları:

1- Bu bütçe 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasını kapsamaktadır.
2- Yönetim Kurulunun;
a. İşletme projesine ait bütçeyi uygulamaya ve bu konuda kararlar almaya,
b. İşletme projesine ait bu bütçenin fasılları arasında aktarma, azaltma artırma ve değişiklik yapmaya bütçeye yeni bölüm ve miktar eklemeye,
c. Genel kurulda belirlenen ödemeleri, aylık genel gider paylarını veya ara taksitleri kat maliki ve sakinlerden tahsil etmeye,
d. Genel kurula sunulan 2007 yılının işletme projesine ve projeye ait bütçeyi alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya,
e. Kat malikleri kurulunun direktifleri doğrultusunda değerlendirilip önerilen işletme projesini revize etmeye,
f. Arıköy kooperatifi genel kurulu tarafından işletilmesi ve yönetilmesi site yönetimine bırakılan alış-veriş merkezi ile sosyal tesisi kiralamaya veya doðrudan işletmeye,
g. Açık ve kapalı havuz ile sauna ve fitness merkezinin işletme sorumluluğunun Arıköy spor kulübüne bırakılmasına veya doğrudan site yönetimi tarafından işletilmesi halinde bu hizmetlerden yararlanacak olanlardan alınacak katkı payını belirlemeye yetkilidir.

3- 2007 yılında yönetim ve denetim kurulu üyelerine ücret verilmemesine,
4- Personelin görev ve sıfatları ile ücretlerinin, sosyal haklarının yönetim kurulunca belirlenmesine,
5- Site yönetimi sitenin sorunlarının çözümüne katkıda bulunan hükmi şahıslar ile dernek, vakıf ve kuruluşlara yardım ve destekte bulunmaya,
6- Site genel kurulunun Mayıs ayında yapılması nedeniyle 2008 yılı Haziran ayına kadar bu bütçenin ve alınan aidatların aynen uygulanmasına,
7- Zaruri ve gerekli masraflar ortaya çıktığında alınacak avansın yönetim kurulu tarafından belirlenmesine, ancak en fazla 30 gün içinde genel kurul toplayarak alınan bu kararı onaylatmaya
yönetim kurulu yetkili kılınmıştır.
8- İşletme projesinin geçerli olduðu dönem içerisinde aidatlarını ödemeyen kat maliklerinden aylık %10 gecikme zammı alınmasına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Prof Dr.Ayhan Toraman
Nesrin Çelik
Ufuk Yalçın

Comments