ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

Sayı: 39
Tarih: 17. 06. 2008

Sayın: İlgili

Konu: Yapılmayan bina ve bahçeler hk.

1-1998 Yılından beri sahibi olduğunuz ve kura çekimini takiben iki yıl içinde ince işlerini tamamlamayı taahhüt etmiş bulunduğunuz konutunuz, aradan geçen on yıla yakın bir süre içinde hiçbir bakım ve onarım yapılmadığı için harap durumdadır.

2-Bakımsızlık nedeniyle kapı penceresi kırılmış, her tarafı açık olan binalar, fare ve haşere yuvası haline gelmiş bulunmaktadır.Aynı zamanda çevre kirliliği de yaratan bu durum, diğer kat malikleri olan bizleri aşırı şekilde rahatsız etmektedir.

3-Gerekli su bağlantılarını ve yalıtımlarını yapmadığınız, kuranglezleri tamamlamadığınız için bitişik komşunuza zaman zaman sular sızmakta, konutunuz nem ve rutubet kaynağı olmaktadır.

4-Tamir ve bakımı yapılmayan, camları ve kapısı kırık olan binalar kötü niyetli kişilerin gizlenmesine veya hırsızların komşu binaya rahatlıkla girmesine olanak hazırlamaktadır.

5-Konutunuz bu haliyle hırsızların barınmalarına ve saklanmalarına olanak sağlayarak sitenin güvenliğini tehdit etmektedir.

6-Konutunuz oturulmaya müsait olmadığı için, altyapı hizmetlerinin(özellikle arıtma tesislerimiz) yeterli kapasiteyle çalışması mümkün olmamaktadır.

7-Harap durumdaki konutunuz parsellerimizde sürekli inşaat yapılacağı izlenimi vermekte, böylece sitedeki mevcut evlerin değerini düşürmektedir.

8-Komşu hakkı, mülkün kullanılmasını sınırlayıcı bir haktır. Bir gayrimenkulün maliki, komşu gayrimenkullere karşı bazı “Yapma,” , “Yapmama” ve “Yapmaktan kaçınma” yükümlülükleri vardır. Komşular arasında iyi ilişki kurmak ve iyi geçinmek; ona zarar verici davranışlardan kaçınmakla mümkündür.

9-Yukarıda açıkladığımız durumlar nedeni ile, Türk Medeni Kanununun 661. ve 737/1 ve 2. maddeleri ve Arıköy Toplu Yapı Yönetim planının 35, 36 ve 37. maddeleri ile Kat Mülkiyeti Kanununun 18 ve 19. maddeleri gereğince mülk sahibi olduğunuz binanın aşağıdaki eksiklikler kutusunda işaretli olan eksikliğini 7 (yedi) gün içinde gidermeniz gerekmektedir. Aksi taktirde bu eksiklik tarafımızdan giderilip, yapılan tüm masraflar hesabınıza borç kaydedilecektir.

Saygılarımızla.
Arıköy Toplu Yapı Yönetimi

Comments