ARIKÖY SİTE YÖNETİMİ

Sayı:3

07 Ocak 2008

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sayın Parsel Yöneticisi,

Arıköy Site Yönetimi Ortaklar Kurulu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Ocak 2008 Pazar günü saat 14,00’de Arıköy Sosyal Tesis konferans salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündemi görüşmek üzere 03 Şubat 2008 Pazar günü saat 14,00’de aynı adreste toplantı tekrarlanacaktır.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu adına Başkan

Prof. Dr. Ayhan Toraman

 

GÜNDEM:

1-Yoklama, Açılış ve Saygı Duruşu,

2-Başkanlık Divanının Seçimi ve Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi,

3-14 Kasım 2007 Tarihinde Kabul Edilen 5711 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Geçici 3. Maddesi Gereğince Arıköy Sitesi Yönetim Planı’nın Bu Kanuna Uyarlanması ile İlgili Kararların Alınması,

4-Dilek ve Temenniler,

5-Kapanış

 

5711 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi: ‘Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan Toplu Yapılara ait yönetim planları, yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bu kanun hükümlerine uyarlanır. Yönetim planında bu yönde değişiklik yapılması için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut Toplu Yapı yönetimleri, yönetim planı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim planının değişimini takip eden üç ay içinde yapılır.’

 

NOT: ARIKÖY için hayati önem taşıyan bu toplantıya tüm parsel yöneticilerinin katılmalarını ve çoğunluğun ilk toplantıda sağlanmasına özen gösterilmesini rica ederiz.

Comments