ARIKÖY SİTE YÖNETİMİ

Sayı: 1

02 Ocak 2008

Sayın Yönetici ,

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı kanun 27,11,2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunun geçici 3.maddesi gereğince,Arıköy Sitesi Yönetim Planı’nın bu kanun hükümlerine uyarlanması gerekmektedir.

Yönetim planımızda bu yönde değişiklikler yapılması için mevcut kat malikleri kurulumuzun salt çoğunluğu yeterlidir.

Uygulanmakta olan Yönetim Planı’mız,634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununu ve 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasında değişiklik yapan kanunu web sitemizde (arikoy.com.tr) yayımlamış bulunuyoruz.

Parsel yöneticilerimizin bu kanunları incelemeleri ve Yönetim Planı’mızda yapılması gerekli değişiklikler hakkında öneri ve görüşlerini oluşturarak en kısa zamanda yapılacak olan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL’a hazırlıklı gelmelerini rica ederim.

Yönetim Planı’mız değiştirilip buna göre yeni yönetim seçilinceye kadar yönetimimiz kanun gereği geçici yönetim olarak görevini sürdürecektir.

Saygılarımla

Prof.Dr.Ayhan Toraman

Comments